Gyllene Brunnen ligger i Frösthult, Brunnby 15 km. norr om Enköping.

Byn finns omnämnd redan på 1300-talet.

Huvudbyggnaden på gården flyttades till dess nuvarande plats under 1860-talet och gården har senare kompletterats med bl.a. sidobyggnad år 1905 då gården kom i släkten Ekbloms ägo.

Ladugården byggdes 1926 och djurhållningen med kor och grisar upphörde 1976.

I april1992 påbörjade vi den stora renoveringen av delen där korna stod och efter ett halvår var den klar.

Därefter har vi använt den som aktivitetslokal för pingis, biljard,pilkastning mm.

Nästa projekt blev att bygga om stallet och svinhuset för att bereda plats för kontor , kök och toalett.

I februari 1997 var även den delen klar för invigning.

Under 2003 kompletterades även Gyllene Brunnen med två ytterligare utrymmen lidret och höskullen.

I maj invigdes dessa.

På sommaren dukar vi på Höskullen för tex bröllop.

Sedan våren 1997 anordnar vi fester med aktiviteter som passar alla , andra sammankomster för företag, föreningar och privatpersoner.

Vi har även dagkonferenser.

Företaget drivs som handelsbolag med hela familjen som aktiva.

Comments are closed.